17 april 2015

Sportnota gemeente Drimmelen, voorlopig nog een gelijkspel.

PvdA Drimmelen mist daadkracht bij het collega als het gaat om Sport en Bewegen.

Tijdens de opinieronde op 9 april jongstleden is de sportnota 2015-2020 van de gemeente Drimmelen besproken. Deze nota heeft als veelzeggende titel “Sport en Bewegen verbindt Drimmelen”. PvdA burgerraadslid Peter van Gurp heeft tijdens deze vergadering de nodige kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitvoering hiervan.

De ambitie van het college van B&W is om sport en beweegbeleid in te zetten als middel. Een middel om de gezondheid van al onze inwoners te bevorderen en of te behouden. Een gezonde ambitie vindt ook de PvdA Drimmelen. Zeker ook als het gaat om het inzetten van sport als middel om leefbaarheid in onze kernen te bevorderen en sociale participatie te stimuleren. Sport en bewegen brengt mensen bij elkaar en biedt dus op allerlei vlakken enorme kansen. Mensen die elkaar ontmoeten, Ouderen die meer gaan bewegen en kinderen aan het sporten krijgen en houden.

Er zijn heel veel manieren om dit te realiseren en om verenigingen en welzijnsorganisaties en inwoners met elkaar in contact te brengen. Een enorme kans! Maar wat gaat het college doen? In plaats van deze enorme kans voor open doel op de slof te nemen gaat de gemeente faciliteren. Waarom niet gewoon keuzes maken en zaken echt aanpakken. Het college onderkent het belang van sporten en bewegen wel maar geeft vervolgens aan dat sportieve activiteiten, gericht op gezondheid en vitaliteit van de onze inwoners, indien mogelijk ondersteund.

Zoals gezegd een kans voor open doel, die door dit college wordt gemist. Tijdens de beantwoording gaf wethouder Stoop aan voor winst te gaan. Dit betekent dus dat Sport en Bewegen niet vanzelf gaat en om deze winst te realiseren vraagt dit daadkracht van onze gemeente. De PvdA Drimmelen zal hier de komende tijd kritisch op blijven om te zien of deze belofte wordt nagekomen. Voorlopig kunnen wij niet anders dan concluderen dat het uitdraait op een gelijkspel. Tijdens de komende raadsvergadering op 23 april zal deze nota worden besproken door de gemeenteraad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via onze website www.pvdadrimmelen.nl of volg ons via onze facebookpagina.