1 april 2019

PvdA Brabant 3 zetels Provinciale Statenverkiezingen 2019-2023

De definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, inclusief voorkeursstemmen en restzetels, is bekend. PvdA Brabant heeft 3 zetels behaald en op donderdag 28 maart legden van de PvdA Edith van Dijk, Martijn de Kort en Stijn Smeulders als Statenlid de eed of verklaring en belofte af. De PvdA is er klaar voor om vol enthousiasme aan het werk te gaan.

Zetelverdeling

Het aantal stemmen per kandidaat vindt u in het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant. De complete ledenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen vindt u onder Ledenlijst PS 2019-2023. In onderstaan overzicht vindt u de zetelverdeling.

Partij

 Zetels

 VVD 10
 Forum voor Democratie 9
 CDA 8
 D66 5
 GroenLinks 5
 SP 5
 PVV 4
 PvdA 3
 50PLUS 2
 Partij voor de Dieren 2
 CU-SGP 1
 Lokaal Brabant 1
 DENK –
 Code Oranje –
 Ouderen Appèl –
 Senioren Brabant –

 

PvdA Brabant
Open hier het verkiezingsprogramma van PvdA Brabant PS 2019: Zeker zijn van een sterk en sociaal Brabant
Open hier het programma van PvdA Brabantse waterschappen “van veilig en gezond water 2019-2023”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fractie van PvdA Brabant, tel.06 45 20 20 85, e-mail: fractie@pvdabrabant.nl