1 februari 2016

Verkeersbesluit Dirk de Botsdijk teruggedraaid

Zijstraten die voorrang hebben op de Dirk de Botsdijk. Bij veel inwoners deed het de wenkbrauwen fronzen. Toch is dat wat het college besloot in december 2015. Vragen van de PvdA fractie tijdens de laatste raadsvergadering van 2015 en bezwaren van inwoners van Lage Zwaluwe heeft het college doen inzien dat dit een verkeerde beslissing was.

Herinrichting
Eerder in 2015 wordt besloten door de gemeenteraad budget ter beschikking te stellen voor onderhoud de herinrichting van de Oudeweg en de Dirk de Botsdijk. Dit was al jaren uitgesteld, onder andere door het floppen van het bouwproject Havenlande. De gemeenteraad heeft actief meegedacht over de inrichting voor wat betreft fietspaden en parkeergelegenheid. De gemeenteraad heeft geen inspraak in verkeersmaatregelen zoals voorrangsregels en rijrichting. Dit zijn besluiten die het college van burgemeester en wethouders nemen.

Vragen PvdA
Toch besloot de PvdA Drimmelen eind 2015 kritische vragen over het besluit te stellen. In haar antwoord verwees het college naar de Landelijke regels en richtlijnen. Inwoners konden nog wel bezwaar maken werd verteld. De PvdA fractie is van mening dat de regels en richtlijnen voor verkeer altijd moeten bijdragen aan de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Dat was op de Dirk de Botsdijk zeker niet het geval. Meerdere inwoners van Lage Zwaluwe hebben bezwaar gemaakt. Ook is er met het bewonersplatform Lage Zwaluwe gesproken.

Besluit teruggedraaid
De PvdA Drimmelen is blij dat het college uiteindelijk onze mening en dat van veel inwoners deelt. Het verkeersbesluit is teruggedraaid. De Dirk de Botsdijk blijft een voorrangsweg.