30 augustus 2014

Verkeersproblematiek niet hoog op de agenda van politiek Drimmelen

PvdA Drimmelen wil op korte termijn discussie over oplossingen.

De afgelopen maanden heeft de Lokale PvdA Drimmelen meerdere keren aandacht gevraagd voor de enorme verkeersoverlast op de doorgaande weg van Hoge naar Lage Zwaluwe. De gemeente Drimmelen heeft daarom begin dit jaar een enquete gehouden onder inwoners van Hooge en Lage Zwaluwe om de verkeersproblemen beter in kaart te brengen. De antwoorden zijn verwerkt in het onderzoek ‘probleemverkenning doorgaand verkeer Hooge en Lage Zwaluwe’.

Nu de problemen in kaart gebracht zijn, wil de PvdA Drimmelen zo snel mogelijk aan de slag met het kijken naar korte en lange termijn oplossingen. Groot is dan ook onze verbazing dat de behandeling van het rapport wordt uitgesteld.

Er is politieke wil nodig om oplossingen te vinden voor moeilijke problemen. Verkeersoverlast op de smalle doorgaande wegen van Hooge en Lage Zwaluwe is niet iets wat makkelijk op te lossen is. Maar het uit de weg gaan van de discussie lost het verkeersprobleem zeker niet op!

De PvdA Drimmelen roept de overige politieke partijen in de gemeente op, niet langer de andere kant op te kijken en op korte termijn een serieuze discussie met elkaar te voeren over mogelijke oplossingen.