Door Hanneke de Bruijne op 20 september 2015

Verkeersvisie Hooge en Lage Zwaluwe

 – In de raadsvergadering van 10 september was PvdA Drimmelen zeer positief over het rapport “Visie verkeersstructuur Hooge en Lage Zwaluwe” en de daarin voorgestelde oplossingen voor de verkeersdruk in de kernen. Het is de verdere uitwerking van de plannen door het college waar PvdA Drimmelen weinig vertrouwen in heeft. Om de verkeerproblemen op te lossen moeten alle aanpassingen worden uitgevoerd.

Keuzes maken

Prioritering aanbrengen in het uitvoeringsprogramma bij een project van deze omvang is logisch. Het plan bestaat immers uit diverse deelplannen. Wat het college hier doet is op basis van beschikbare middelen keuzes maken wat wel en wat niet uit te voeren. Deelplannen worden dan slechts gedeeltelijk uitgevoerd waardoor de problemen en gevaarlijke situaties niet worden opgelost, maar slechts worden verplaatst.

PvdA Drimmelen wil de Geate en de Loonsedijk hoger op de prioriteitenlijst, maar volgens het college hebben deze geen hoge prioriteit, omdat hier minder huizen staan. Feit is dat de problemen hier zeer groot zijn, niet alleen overlast en verkeersveiligheid, maar ook schade aan huizen doordat de dijk te zwaar belast wordt.

De portefeuillehouder heeft tijdens de vergadering de toezegging gedaan om met een verkeerskundige te kijken naar de situatie Geate / Loonsedijk in Lage Zwaluwe, zodat op de korte termijn de ergste knelpunten aan te pakken. Hiervoor zal  de portefeuillehouder ook de nodige financiële middelen ter beschikking stellen. De PvdA Drimmelen is erg content met deze toezegging.

Fractievoorzitter Hanneke de Bruijne van PvdA Drimmelen geeft aan om alle deelplannen om te zetten in uitvoeringsplannen en een prioritering meegeven aan deze uitvoeringsplannen. Hiervoor is budget nodig, veel budget. Daarom moeten deze worden opgenomen in de meerjarenbegroting. Alleen op deze manier denken wij dat het mogelijk is om alle verkeersproblemen in Hooge en Lage Zwaluwe aan te pakken.

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne