20 mei 2015

Verkoop snippergroen moet anders

PvdA Drimmelen voor eenvoudiger beleid

Afgelopen donderdag 14 mei j.l. vergaderde de gemeenteraad van Drimmelen opiniërend over een vernieuwd beleid voor de verkoop of verhuur van gemeentelijk snippergroen aan inwoners. Het voorgestelde beleid is ingewikkeld en omslachtig. Zozeer zelfs dat er voorgesteld wordt een extern buro de uitvoering te laten doen. Dit dure externe buro moet betaald worden uit de opbrengsten van de verkoop van grond.

Dit gaat de PvdA fractie veel te ver. De gemeente wil van het onderhoud van kleinere stukjes gemeentegrond grenzend aan particulier af. Verkoop heeft daarbij de voorkeur om ook de administratieve lasten te verlagen. Al jaren kunnen inwoners het stukje voor, naast of achter hun eigen grond huren of kopen. Er worden verschillende prijzen gerekend voor het huren van deze stukjes grond. Voorgesteld is alle huurders de mogelijkheid te geven hun stukje grond te kopen. Tevens moet in kaart gebracht worden welke inwoners stukjes gemeentegrond in gebruik hebben waarvoor zij niet betalen.

Om dit beleid te laten slagen vindt de PvdA dat er een eenvoudige regeling moet komen, waarbij de inwoners met een huurcontract voordeel hebben bij koop van het stukje grond ten op zachte van hun buren die al jaren niet betalen voor het stukje gemeentegrond dat ze in gebruik hebben.

Tijdens de opinieronde heeft PvdA raadslid Hanneke de Bruijne een eenvoudiger beleid voorgesteld. De meerderheid van de gemeenteraad was het met haar eens. De wethouder gaat nu opnieuw aan de slag en komt later dit jaar hopelijk terug met een beter voorstel.

Wilt u meedenken met de PvdA Drimmelen? De fractie vergadert iedere week op dinsdagavond om 20.00 uur op het gemeentehuis van Drimmelen. Loop gewoon een keer binnen, of kijk op de website www.drimmelenpvda.nl