11 februari 2018

Versterk onze verenigingen

In de afgelopen verkiezingsperiode heeft de gemeente Drimmelen een subsidiebeleid dat ingezet wordt voor de jeugdleden van onze sport- en creatieve verenigingen. Elk jaar is er geld over en daarom wil PvdA Drimmelen dat de overschotten ingezet worden voor de vrijwilligers van onze sport- en creatieve verenigingen.

Misschien wel het belangrijkste bindmiddel in onze kernen zijn de verenigingen en de vrijwilligers. De gemeente wilde echter dat deze overschotten naar de algemene middelen terug te laten vloeien. Om 2 redenen is PvdA Drimmelen het daar niet mee eens. Als eerste is dit geld bedoeld voor onze verenigingen. Vele hebben afgelopen tijd te maken gekregen met hogere lasten, omdat de gemeente huren heeft verhoogd. Ten tweede is het beleid in de gemeente Drimmelen erop gemaakt zoveel mogelijk jeugd te laten sporten.

De verenigingen zorgen er immers voor dat mensen kunnen meedoen en dat onze jongeren in hun eigen dorp willen blijven wonen. Voor de kandidaten van PvdA Drimmelen voor de gemeenteraadsverkiezingen is vrijwilligerswerk vanzelfsprekend. Grote kans dat u dan ook een van onze kandidaten tegenkomt bij uw vereniging of elders. Jopie Zasburg (no.3) is al jaren actief bij SWO. Corné van Gils (no.4) is actief voor VCW, Leo Krischer (no.6) bij de tennisvereniging. Piet van de Biggelaar (no.5) is vrijwilliger op de buurtbus, EHBO en de motorcrossvereniging DVO. Peter en Mariëlle van Gurp zijn actief bij Madese Boys. De komende jaren wil PvdA Drimmelen vrijwilligers ondersteunen en stimuleren zodat we allemaal zeker zijn van voldoende gemotiveerde vrijwilligers en een bruisend verenigingsleven in alle dorpskernen van Drimmelen. Vindt u dit ook? Stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 op PvdA Drimmelen, lijst 6!