16 juli 2015

‘Visie Verkeersstructuur Hooge en Lage Zwaluwe’, een document waar lang naar uitgekeken is.

PvdA Drimmelen stelt uitvoeren van alle maatregelen in ‘de visie’ voor om de problemen op te lossen. – 

Tijdens de opinieronde van 9 juli is deze visie door de verschillende fracties besproken. De massale aanwezigheid van inwoners uit Hooge en Lage Zwaluwe op de publieke tribune geeft aan hoe belangrijk de noodzaak is om na een (te) lange tijd van praten, plannen maken, mailen, brieven sturen etc. etc. eindelijk eens iets te gaan doen om alle problemen op te lossen. De visie, die in opdracht van het college is opgesteld, wekt dan ook verwachtingen. Niet alleen bij de PvdA Drimmelen, maar zeker ook bij alle inwoners van beide kernen die op enigerlei wijze last ondervinden van de huidige verkeerssituatie.

De huidige verkeerssituatie
Uit de probleemverkenning, die vorig jaar is uitgevoerd, was al naar voren gekomen waar de grootste problemen zich bevinden. De PvdA Drimmelen heeft de afgelopen jaren dan ook diverse malen aandacht gevraagd voor deze problemen. Te zwaar verkeer door de Geate, de problemen rondom de Brugdam, de bereikbaarheid van de Haven Lage Zwaluwe zijn hiervan zomaar een paar voorbeelden.

Enerzijds veroorzaakt door de aanwezige infrastructuur; lintbebouwing aan smalle dijken en anderzijds zwaarder vrachtverkeer, wat zijn weg probeert de vinden door Hooge en Lage Zwaluwe. Daar bij opgeteld het nodige sluipverkeer richting / of vanaf A16 en A59 en tenslotte ook nog achterstallig onderhoud.

Volgens Peter van Gurp, burgerraadslid PvdA Drimmelen, gaan al deze problemen met het uitvoeren van de voorstellen in deze visie tot het verleden behoren. Echter geeft het college aan dat er maar voor een deel van de voorstellen financiële middelen beschikbaar zijn terwijl er wel gevraagd wordt om een prioriteit aan te geven. Dat gaat de PvdA Drimmelen op dit moment echter te ver. Hoe kun je aangeven welke oplossingen prioriteit hebben en welke niet als je niet weet welke kosten ermee gemoeid zijn?

Voorstel PvdA Drimmelen
Onze fractie heeft dan ook voorgesteld om voor alle maatregelen een financieel plaatje weg te leggen en daarna de prioritering vast te stellen. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat alle maatregelen nodig zijn door de diverse insprekers werd dit nogmaals bevestigd. Wat de PvdA Drimmelen betreft gaan we problemen op lossen en niet verplaatsen door wegen anders in te richten en waar noodzakelijk nieuwe wegen aanleggen. Wanneer niet alle maatregelen worden uitgevoerd blijven er knelpunten in stand of komen er knelpunten bij.

Het uitvoeren van alle maatregelen in de visie is wat de PvdA Drimmelen betreft de enige manier om de problemen op te lossen. Onze fractie is bereid om hier ook financiën voor in te zetten en zal dan ook met voorstellen komen. Na de vakantie wordt de visie besproken in de gemeenteraad en zal blijken wat er daadwerkelijk gaat worden aangepakt. Wat de PvdA Drimmelen betreft gaan alle maatregelen door, onze inwoners van Hooge en Lage Zwaluwe verdienen dat!