Door Hanneke de Bruijne op 21 juni 2016

Communicatie omtrent vluchtelingenopvang in Drimmelen blijft slecht

– Tijdens de opinieronde van afgelopen donderdag is door het college een communicatieplan aan de raad voorgelegd over het AZC. Hierin stelt het college voor: Tot aan de zomervakantie algemene informatie te verstrekken over een AZC en na de zomervakantie wanneer locaties in beeld zijn, met inwoners te gaan praten. Een gemiste kans volgens de PvdA Drimmelen. Er zijn al 4 weken verloren gegaan met het schrijven van een communicatieplan.

PvdA Drimmelen is over de Drimmelense bijdrage aan vluchtelingenproblematiek zeer bezorgd
Afgelopen maand heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het collegevoorstel om onderzoek te doen naar een locatie voor een AZC in Drimmelen. Gezocht wordt naar een geschikt terrein voor de bouw van tijdelijke huisvesting van maximaal 300 asielzoekers voor een periode van 5 jaar. Dit voorstel komt voort uit Brabantse afspraken én het falen van het Drimmelens college om de verhoogde instroom van statushouders van woonruimte te voorzien.

Brabantse opdracht aan gemeente Drimmelen
Het mislukken van de plaatsing van extra statushouders is voor een groot gedeelte te wijten aan slechte communicatie richting de inwoners van onze gemeente. Als de gemeente Drimmelen geen extra statushouders kan plaatsen, rest er niets anders dan te kiezen voor een AZC. Dit door de Brabantse opdracht waarbij alle gemeente hun steentje moeten bijdragen.
Tijdens de bespreking van het communicatieplan waren ruim 150 inwoners aanwezig in de raadszaal. Er bleek bij de aanwezigen weinig draagvlak voor een AZC. Wat de 8 insprekers allemaal benadrukten was de slechte communicatie en informatie over het besluit voor een onderzoek naar een locatie voor het AZC, en het vervolgtraject.

Neem inwoners gemeente Drimmelen serieus!
PvdA Drimmelen wil dat ook de gemeente Drimmelen bijdraagt aan een oplossing voor de verhoogde instroom van vluchtelingen. Dit kan door opvang van extra statushouders of het vestigen van een AZC. Voor beide blijkt het moeilijk draagvlak te vinden in de lokale samenleving. Maar met slechte communicatie en informatie aan inwoners wordt het alleen maar moeilijker.
Bij het besluit tot onderzoek naar een locatie voor een AZC, heeft de PvdA fractie aangedrongen op sterke verbetering van de communicatie. Nu 1 maand later, blijkt de communicatie nog steeds zeer slecht. PvdA Drimmelen had verwacht dat het college direct na het besluit met de inwoners zou gaan praten waarom er gekozen is voor een AZC. Dat het college de zorgen van de inwoners serieus zou nemen en bespreken.

Wilt u meepraten en/of meedenken over dit of een ander onderwerp?
Loop eens binnen op een fractievergadering van PvdA Drimmelen. Iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur bent u welkom op het gemeentehuis. Komende tijd houdt PvdA Drimmelen u middels ‘t Carillon, onze website www.drimmelen.pvda.nl en via onze facebookpagina op de hoogte van de ontwikkelingen van het AZC.

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne