3 september 2014

Wegen in gemeente Drimmelen slecht onderhouden

10% van de wegen slecht tot zeer slecht. Vorige week heeft de rekenkamer van de gemeente Drimmelen het rapport ‘de raad op weg helpen’ gepresenteerd. In dit rapport de resultaten van het onderzoek naar de doeltreffendheid van het onderhoud aan de wegen. Jaarlijks wordt er voor onderhoud ruim 900.000 euro begroot. Het onderzoek moet de gemeenteraad inzicht geven of dit geld efficiënt wordt uitgeven.

De conclusies van het onderzoek zijn duidelijk. Al jaren wordt er veel meer uitgegeven aan het onderhoud van de wegen dan begroot. Daarbij is de kwaliteit van de wegen de laatste jaren achteruit gegaan. 10% van de wegen zijn slecht tot zeer slecht. Onderhoud aan deze wegen zou niet uitgesteld mogen worden. In praktijk blijkt dat dit in Drimmelen wel gebeurt.

Meer geld uitgeven resulteerd in verslechtering van kwaliteit. Dit is alles behalve efficiënt omgaan met gemeenschapsgeld. De PvdA Drimmelen neemt geen genoegen met alleen een nieuw beleidsplan wegen, maar eist een verklaring van het college. Donderdagavond wordt het rapport ‘de raad op weg helpen’ besproken in opinieronde. Het is agendapunt 9 van de vergadering. Aanvang 19.30 in de raadszaal van het gemeentehuis.