Door Hanneke de Bruijne op 13 mei 2014

Weinig over nieuwe zorgtaken in nieuwe coalitieakkoord

Afgelopen donderdag is het coalitieakkoord gepresenteerd door Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen. Tijdens de behandeling van dit akkoord in de raadsvergadering heeft PvdA fractievoorzitter Hanneke de Bruijne haar grote zorgen geuit over het ontbreken van plannen voor de invoering van de nieuwe zorgtaken. Jeugdzorg, dagbesteding van o.a. demente inwoners, zorg voor arbeidsparticipatie, zijn maar een aantal van de nieuwe zorgtaken welke de gemeente met ingang van 1 januari a.s. moet gaan uitvoeren.

Over 8 maanden wordt de gemeente Drimmelen verantwoordelijk deze nieuwe zorgtaken voor haar inwoners. Maar de nieuwe coalitie in de gemeente Drimmelen heeft nog geen idee hoe zij deze moet gaan uitvoeren. In het nieuwe coalitieakkoord staan alleen reeds vastgestelde afspraken welke gemaakt zijn in de regio. Over hoe we de uitvoering in de dorpen gaan organiseren wordt niet gesproken. Voor 1 oktober dit jaar moet de gemeenteraad van Drimmelen hier een besluit over nemen.

Hoe gaan we in de dorpen de zorg voor onze ouderen organiseren? Waar moeten we voorzieningen verbeteren? Voorzieningen zoals; vervoer, huisvesting, verzorging of opvang. Welke taken krijgt de wijkverpleegkundige? Wie bepaald welke zorg iemand krijgt? Hoe zorgen we dat de budgetten zo efficiënt mogelijk worden ingezet? Dus daar waar het nodig is, voor de zorg  van inwoners en niet te veel geld naar de organisatie ervan. Blijven ouders gebruik kunnen maken van PGB’s (persoons gebonden budget) voor de zorg van hun kinderen? allemaal vragen die onbeantwoord blijven in het gesloten coalitieakkoord van Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen.

De PvdA Drimmelen heeft een duidelijke visie op deze nieuwe taken. Zo denken wij niet dat deze nieuwe taken de eerste jaren uitgevoerd kunnen worden met de beschikbare middelen. Met het overdragen van de taken naar de gemeente wordt er immers direct flink bezuinigd. Binnen de gemeentelijke begroting is hier in het verleden met de kerntaken discussie ruimte voor gemaakt. Zodat wij in Drimmelen de nieuwe taken op een sociale en zorgvuldige manier kunnen invoeren, zonder dat onze kwetsbare inwoners daar de dupe worden. De nieuwe coalitie wil deze ruimte echter gebruiken om de lopende tekorten op de begroting weg te werken. Geen goed idee volgens Hanneke de Bruijne.

Wilt u meepraten of meedenken met de PvdA Drimmelen, loop dan eens binnen op een fractievergadering. De fractie van de PvdA vergaderd iedere dinsdagavond om 20.00 uur op het gemeentehuis. Of kijk op www.drimmelen.pvda.nl

gemeentelijke begroting is hier in het verleden met de kerntaken discussie ruimte voor gemaakt. Zodat wij in Drimmelen de nieuwe taken op een sociale en zorgvuldige manier kunnen invoeren, zonder dat onze kwetsbare inwoners daar de dupe worden. De nieuwe coalitie wil deze ruimte echter gebruiken om de lopende tekorten op de begroting weg te werken. Geen goed idee volgens Hanneke de Bruijne.

Wilt u meepraten of meedenken met de PvdA Drimmelen, loop dan eens binnen op een fractievergadering. De fractie van de PvdA vergaderd iedere dinsdagavond om 20.00 uur op het gemeentehuis. Of kijk op www.drimmelen.pvda.nl

 

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne