Door Peter van Gurp op 26 januari 2016

PvdA Drimmelen kritisch over windmolens in de gemeente Drimmelen

Hoewel de PvdA Drimmelen een groot voorstander is van de windmolens, heeft de fractie vraagtekens bij de garantstelling. Als blijkt dat de locatie niet geschikt is, of de subsidieaanvraag wordt afgewezen kost dat de gemeenschap in de gemeente Drimmelen 100.000 euro.

Windmolens als aanjager van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid

Met de ontwikkeling van windmolens langs de A16 maakt de gemeente Drimmelen een begin met haar doelstelling in 2040 energie-neutraal te zijn. Alle inwoners van de gemeente Drimmelen kunnen participeren in een stukje windmolen en zo de wind voor zich laten waaien.
Tevens wordt met de ontwikkeling van één van de windmolens een fonds opgericht zodat andere duurzaamheidsprojecten gestart en gesteund kunnen worden.

5 jaar geleden werd er in de gemeente Drimmelen ook gesproken over windmolens in de gemeenteraad. Het heeft nog 5 jaar geduurd alvorens er nu met de ontwikkelprocedures voor totaal 8 molens waarvan 3 op het grondgebied van de gemeente Drimmelen gestart gaat worden. De locatie wordt getoetst op ruimtelijke inpassing en milieuregels. Tijdens deze als risicovolle fase omschreven periode stelt het college voor met het gemeenschapsgeld van de gemeente Drimmelen garant te staan voor een bedrag van 100.000 euro.

Tijdens de opinieronde van 14 januari j.l. heeft Peter van Gurp, fractielid van PvdA Drimmelen duidelijk aangegeven dat de gemeente Drimmelen in alle opzichten initiatiefnemers, bijv. energiebedrijven zoals Raethuijs moet faciliteren tijdens zo’n traject. Waar wij echter moeite mee hebben is dat we als gemeente ontwikkelkosten gaan betalen. Deze week stelt de PvdA Drimmelen schriftelijke vragen over de garantstelling en het risico dat daaraan verbonden is.
De antwoorden van het college zullen wij zorgvuldig wegen alvorens de fractie hier een definitieve standpunt over inneemt. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Peter van Gurp

Peter van Gurp

Mijn naam is Peter van Gurp. Ik ben geboren en getogen in deze gemeente en werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta als adviseur onderhoud. Samen met mijn vrouw en drie kinderen ben ik woonachtig in Made. Naast mijn politieke bezigheden ben ik vaak te vinden bij V.V. Madese Boys waar mijn kinderen voetballen en ik zelf

Meer over Peter van Gurp