Door Hanneke de Bruijne op 11 juni 2014

Worden Drimmelense ouderen de dupe van gemeentelijk beleid?

Vooruitlopend op de rijksbezuiniging van 700.000 euro op het budget van 2,5 miljoen euro voor huishoudelijke hulp, heeft de gemeente Drimmelen afgelopen jaren al maatregelen genomen. Middels keukentafelgesprekken wordt er maatwerk geleverd aan inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Verder heeft Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) veel taken uit handen genomen en dit voor minder geld. Dit heeft de afgelopen jaren al geleid tot een bezuiniging van 300.000 euro. Met een extra bezuiniging van 400.000 euro kunnen we dus de rijksbezuinigingen van 700.000 euro bereiken. De PvdA Drimmelen vindt het onbegrijpelijk dat het college voorstelt de volledige 700.000 euro te willen bezuinigen.

Ondanks grote bezwaren van de PvdA fractie is de al gerealiseerde bezuiniging van 300.000 euro het afgelopen jaar in de algemene begroting opgenomen. Dit betekend dat in plaats van dit geld te bestemmen voor zorg voor onze vaak oudere inwoners, het gebruikt is om alle huishoudens in 2014, een lastenverlichting van 14 euro te geven. Ook de komende jaren heeft de nieuwe coalitie van Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen de 300.000 euro nodig voor onder andere het afschaffen van de hondenbelasting en het aanleggen van kunstgrasvelden. Het is maar net welke keuzes je maakt!!!

Dit zijn niet de keuzes van de fractie van de PvdA Drimmelen. Bij de behandeling van dit voorstel 12 juni in de opinieronde en 26 juni in de raadsvergadering, zal Hanneke de Bruijne (PvdA fractievoorzitter), strijden voor een rechtvaardiger en eerlijker zorgbeleid, om niet de ouderen in de gemeente Drimmelen te laten opdraaien voor de dadendrang van een aantal andere politieke partijen.

Wilt u meepraten of denken met de PvdA Drimmelen, loop dan eens binnen bij een fractievergadering. Wij vergaderen iedere dinsdagavond om 20.00 uur op het gemeentehuis van Made.

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne