26 augustus 2015

Zomerreces bijna voorbij.

– Donderdag 16 juli 2015 was de laatste raadsvergaderdag voor het zomerreces. Op de agenda stond de voorjaarsnota 2015 / kadernota 2016 met als belangrijkste vraag: “Wat is de toekomstvisie van de gemeente Drimmelen?”

Zijn we een sociale faciliterende gemeente, die inwoners, ondernemers stichtingen en verenigingen op allerlei vlakken kansen biedt? Zijn we een gemeente die haar fysieke infrastructuur zoals wegen en riolering op orde heeft?

De PvdA constateert, of we nu 20 of 30 jaar vooruit kijken, kunnen we nu wel, na 4 jaar na de discussie, een begin maken met:

  • Verbeter de procedures voor plaatsing van vluchtelingen
  • Stel een WMO innovatiefonds Drimmelen in
  • Zet in op vrijwilligers voor versterking van onze samenleving
  • Schroef de frequentie voor afvalinzameling van plastic en kartonnen drank verpakkingen op
  • Zet de verkeersvisie Hooge en lage Zwaluwe om in concrete plannen en voeg deze toe aan de beleidswensen
  • Behoud van openbaarvervoer tussen alle kernen en richting omliggende gemeente
  • Kom met een realistisch plan voor het onderhoud van de wegen
  • verbeter de uitvoering bij rioolwerkzaamheden

Het resultaat van vergadering was een toezegging van de Wethouder om met vluchtelingenwerk naar verbetering van de procedures en extra middelen opnemen bij de beleidswensen. Ook werd er motie innovatiefonds WMO ingediend en aangenomen. En als laatste wordt er een half jaar gemonitord voor extra inzameling van de plastic zakken. In december wordt daar een besluit overgenomen.

Met de voorstellen die de PvdA tijdens afgelopen raadsvergadering heeft gedaan, maken we, na het zomerreces, op een aantal vlakken weer een goede start.