Door Hanneke de Bruijne op 7 juli 2016

Zorgbeleid Drimmelen kan en moet veel beter

– In 2015 heeft de gemeente Drimmelen 1,5 miljoen euro overgehouden op de zorgbudgetten. Dit geld wil de PvdA Drimmelen inzetten voor de zorg en niet zoals het college voorstelt, de 1,5 miljoen gebruiken voor achterstallig onderhoud in de havens. Een schandalig voorstel, om het zorggeld zo in havens te plonsen.

PvdA Drimmelen wil andere koers

Al een aantal jaren blijkt bij de jaarrekeningen van de gemeente Drimmelen dat er geld overblijft op de zorgbudgetten. PvdA Drimmelen pleit daarom voor verruimen van de indiceringen en verlagen van de eigen bijdragen. De gemeente Drimmelen is te voorzichtig geweest bij het vaststellen van het beleid. Nu blijkt dat er veel geld overblijft moet dit worden bijgesteld.

Zorggeld moet bij de zorg blijven, is een veel gehoorde kreet de afgelopen tijd in de gemeenteraad van Drimmelen. De vraag is of de overige politieke partijen zich aan hun woord zullen houden. Onderhoud aan gebouwen, wegen en zoals nu ook blijkt havens, is een ondergeschoven kindje. Te vaak moet dit met eenmalige meevallers worden gerepareerd. Deze keer moet het zorgbudget eraan geloven.

In de raadsvergadering van 21 juli a.s. neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de 1,5 miljoen euro. Blijft het geld beschikbaar voor de zorg, zoals de PvdA Drimmelen wil, of wordt het gebruikt achterstallig onderhoud aan de havens uit te voeren. Hanneke de Bruijne, fractievoorzitter van PvdA Drimmelen, zal zich tot het uiterste inzetten de zorgbudgetten op peil te houden.

Hanneke de Bruijne

Hanneke de Bruijne

Mijn naam is Hanneke de Bruijne-Quirijnen. Ik ben in 1969 geboren te Breda. Sinds 1994 woon ik met mijn man in Made. Samen hebben wij 2 kinderen. Ik heb biochemie gestudeerd en werk in een pathologie laboratorium als moleculair analist. Mijn drijfveer me te willen inzetten voor onze gemeente is er een uit idealisme. Samen

Meer over Hanneke de Bruijne