Aandacht voor onze verenigingen en buurthuizen

Het is belangrijk dat onze inwoners gezond, fit en vitaal zijn en blijven. Ook sociale contacten binnen en buiten de (sport) verenigingen zijn belangrijk voor het welzijn van onze inwoners, jong en oud. Voor de sociale cohesie vinden wij het belangrijk dat daarom onze (sport) verenigingen goede faciliteiten en ontplooiingsmogelijkheden hebben. De buurthuizen in de verschillende kernen spelen een belangrijke rol als ontmoetingsplek voor veel inwoners.

PvdA Drimmelen vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau in de dorpskernen niet verder achteruit gaat. Ten aanzien van dit thema wil PvdA Drimmelen het volgende realiseren:

  • PvdA Drimmelen wil onderzoeken of verenigingen bereid zijn om mindervaliden te laten sporten, bijvoorbeeld door het starten van een G-team. Middels een extra budget in 2017 worden verenigingen gestimuleerd om hun accommodaties toegankelijk te maken en bestaat er een extra subsidie voor leden met een beperking. Het is belangrijk dat de mindervaliden nog meer volwaardig kan meedoen aan alle activisten en kan sporten.
  • PvdA Drimmelen de voorzieningen voor jeugd uit een minima gezin uitbreiden met mogelijkheden voor alle inwoners. Iedereen in Drimmelen moet mee kunnen doen aan sport en culturele activiteiten.
  • PvdA Drimmelen wil zich inzetten voor een goed onderkomen voor alle verenigingen. Alle verenigingen in Drimmelen zijn ons even lief. De gemeente faciliteert al vele verenigingen bij hun huisvesting. Dit moet uiteraard ook gelden voor carnavalsverenigingen. Het veilig bouwen van carnavalswagens moet mogelijk zijn in centrale bouwhallen in de diverse dorskernen van de gemeente Drimmelen.
  • PvdA Drimmelen wil Den Domp open houden volgens plan als sociaal dorpshart van Lage Zwaluwe. Leefbaarheid van al onze dorpskernen is een belangrijk punt. Door het niet doorgaan van het plan Lage Zwaluwe West blijft gemeenschapshuis Den Domp de ontmoetingsplek voor Lage Zwaluwe.
  • PvdA Drimmelen wil een jaarlijkse huldiging van kampioenen. Deze huldiging brengt sporten en sporters met elkaar in contact en kan ook voor anderen weer juist aanleiding zijn om te gaan sporten. Hierbij is niet alleen aandacht voor degene die hebben gewonnen, ook sportiviteit en positief sociaal gedrag worden beloond. Dit evenement is toegankelijk voor iedereen.
  • PvdA Drimmelen wil sociaal ondernemerschap van sportverenigingen stimuleren. Veel sport accommodaties worden overdag niet gebruikt waardoor het mogelijk is om andere doelgroepen, bijvoorbeeld ouderen of bedrijven te laten sporten, al dan niet onder begeleiding van een buurtsportcoach.