Aandacht voor meer interactie tussen gemeente en haar burgers

De samenleving van deze tijd vraagt om steeds meer interactie tussen gemeente en haar burgers. Inwoners willen ook helpen en mee te denken over hun buurt of straat. PvdA Drimmelen vindt dit een positieve ontwikkeling gelet op wat er binnen onze gemeente al op dit vlak gebeurd bij o.a. dorpsgericht werken en de koerskaart.

Ten aanzien van dit thema wil PvdA Drimmelen het volgende realiseren:

  • PvdA Drimmelen wil dat in de gemeente Drimmelen de inbreng van de inwoners beter zichtbaar wordt in de uiteindelijke plannen en beleid. Wij willen dat inwoners steeds meer vooraf worden betrokken bij het maken van beleid. Het wordt tijd de volgende stap te zetten in burgerparticipatie. De inbreng van de inwoners moet beter vertaald worden in de plannen en daarom moet de communicatie beter structureel georganiseerd worden. Daar hoort ook een duidelijke uitleg bij waarom eventueel iets niet kan.
  • PvdA Drimmelen wil daarom een 2e avond-, of zaterdagopenstelling van het gemeentehuis. De huidige 24-uurs economie vraagt om een flexibele houding van bedrijven en overheid. Inwoners moeten vaker op het gemeentehuis terecht kunnen.
  • PvdA Drimmelen wil een verenigings- en evenementenloket in het gemeentehuis om verenigingen en evenementen nog beter van dienst te zijn en te ondersteunen. Verenigingen en evenementen zijn voor PvdA Drimmelen een belangrijk bindmiddel in onze samenleving.
  • PvdA Drimmelen wil een omgevingsvisie opstellen met volledige participatie van inwoners, bedrijven, buurgemeenten en instellingen zoals ZLTO en natuurmonumenten. Door de invoering van de omgevingswet* in 2021 is de gemeente Drimmelen verplicht om een integrale omgevingsvisie op te stellen.
  • PvdA Drimmelen wil dat de gemeente klantvriendelijker en servicegerichter wordt. Hierdoor worden inwoners beter geholpen bij het aanvragen van vergunningen, WMO voorzieningen en dergelijke in het gemeentehuis.

 

⁎ Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van een windmolen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties ommet ideeën te komen