Aandacht voor structureel wegenonderhoud

PvdA Drimmelen wil de verkeersvisie Hooge en Lage Zwaluwe zichtbaar in concrete plannen en toegevoegd aan de beleidswensen.

De verkeersvisie van de dorpen Hooge en Lage Zwaluwe zijn niet zichtbaar in de kadernota 2016. Zelfs niet bij de nieuwe beleidswensen. Welk nut heeft het voor de raad deze visie vast te stellen, als het college het niet nodig vindt de visie door te vertalen in de toekomstige plannen. De PvdA Drimmelen wil de doorrekening van de plannen opgenomen zien in het voorstel, en in de nieuwe beleidswensen. Pas dan kunnen we de prioriteiten van uitvoering vaststellen en een goede afweging maken, waar we in de gemeente Drimmelen het geld aan uitgeven. Hierbij vindt PvdA Drimmelen dat achterstallig onderhoud uit deze plannen gehaald moeten worden. Het gaat in dit voorstel over functioneel aanpassen van wegen en aanleggen van nieuwe wegen. Als achterstallig onderhoud wordt meegenomen in deze plannen vertroebeld dat het beeld. Het vertroebeld nog meer het beleidsplan wegenonderhoud na alweer uitstel nu hopelijk na de zomer op de agenda staat. Onderhoud van kapitaalgoederen moet je structureel doen. Niet zoals het hier in de gemeente Drimmelen gaat met hap-snap beleid. Er is al geld ingezet uit de reserve investeren in de gemeente Drimmelen voor structureel wegenonderhoud. Als we goed naar de verkeersvisie Hooge en Lage Zwaluwe kijken, is een substantieel gedeelte van de plannen het verhelpen van achterstallig onderhoud welke opgenomen moet worden in het beleid voor structureel wegenonderhoud.

Dit is de reden dat de PvdA Drimmelen huiverig is de onderhoudsreserve van de buitensportaccommodaties om te zetten naar een reserveonderhoud sportparken. Dit omdat dit geld dan ook voor andere doeleinde gebruikt kan gaan worden. Deze reserve moet worden ingezet voor onderhoud aan buitensportaccommodatie. De PvdA Drimmelen stemt dan ook in met het ombouwen van het handbalveld in Wagenberg, bekostigd uit deze reserve.

De PvdA Drimmelen verwacht voor de wegen een realistisch beleidsplan wegenonderhoud, waarin inzichtelijk is wat er financieel nodig is de wegen fatsoenlijk te onderhouden, zonder dat we afhankelijk zijn van eenmalige meevallers, of dat we andere reserves gaan inzetten.