Aandacht voor beter onderhoud

PvdA Drimmelen wil dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimtes omhoog gaat.

De afgelopen jaren is het aanzicht van straten en plantsoenen achteruit gegaan. Wij willen extra aandacht voor beeldbepalende locaties en entrees van onze gemeenten. Plantsoenen gaan we netjes onderhouden, dit betekent dat er vraaggericht onderhoud nodig is. Verder moeten alle voorzieningen in de openbare ruimte zoals bankjes, prullenbakken, trapveldjes en dergelijke netjes onderhouden worden en van goede kwaliteit zijn.