Bekijk onze thema's voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

De PvdA investeert in zekerheden voor iedereen. Wij willen mensen zekerheid geven over de belangrijkste hoekstenen in ons leven, zoals wonen, werk, onderwijs en zorg. Met vooruitgang voor ieder mens als wenkend perspectief. Dat is waar we het allemaal voor doen.

THEMA 6: SPORT EN BUURTHUIZEN 

Lees verder

THEMA 5: RUIMTE EN WONEN 

Lees verder

THEMA 4: MEEDOEN IN DE SAMENLEVING 

Lees verder

THEMA 3: ECONOMIE 

Lees verder

THEMA 2: OPENBARE RUIMTE 

Lees verder

THEMA 1: BURGER EN BESTUUR

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2018-2022

THEMA 1: BURGER EN BESTUUR THEMA 2: OPENBARE RUIMTE THEMA 3: ECONOMIE THEMA 4: MEEDOEN IN DE SAMENLEVING THEMA 5: RUIMTE EN WONEN THEMA 6: SPORT EN BUURTHUIZEN  

Lees verder