THEMA 4: MEEDOEN IN DE SAMENLEVING 

THEMA 4: MEEDOEN IN DE SAMENLEVING 

PvdA Drimmelen wil op het gebied van dit thema het volgende realiseren:

  • Geld dat bedoeld is voor de zorg, de uitvoering van de WMO blijft voor de zorg.
  • Structurele ondersteuning van mantelzorgers door betere uitvoering WMO-beleid.
  • Inzet op ondersteuning en faciliteren van vrijwilligers.
  • Toegang tot jeugdhulp moet laagdrempelig zijn, geen wachtlijsten of cliënten-stops.
  • Stimuleren jeugdvrijwilligers werk door het opzetten van jeugdvrijwilligersprojecten.
  • Meer bekendheid en begeleiding bij aanvragen bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.
  • Aandacht en opzetten programma voor laaggeletterdheid.

Verkiezingsprogramma-2018-2022 PvdA Drimmelen