Secretaris / Burgerlid

Peter van Gurp

Mijn naam is Peter van Gurp. Ik ben geboren en getogen in deze gemeente en werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta als adviseur onderhoud. Samen met mijn vrouw en drie kinderen ben ik woonachtig in Made. Naast mijn politieke bezigheden ben ik vaak te vinden bij V.V. Madese Boys waar mijn kinderen voetballen en ik zelf als vrijwilliger actief ben.

Sinds 2002 ben ik actief geweest in de lokale politiek o.a. als burger- en bestuurslid voor PvdA Drimmelen. PvdA Drimmelen staat er voor dat iedereen kan meedoen aan de Drimmelense samenleving. Juist voor de groepen mensen waar dat minder vanzelfsprekend voor is wil PvdA Drimmelen op komen. Ons verkiezingslogan is niet voor niets “Aandacht voor Elkaar”.

Zelf vind ik het belangrijk dat de voorzieningen in de dorpen op peil blijven. De dagelijkse boodschappen halen in het eigen dorp. Ook vind ik het belangrijk dat er voldoende (sport)verenigingen zijn en blijven in dorpen, dit is erg belangrijk voor de leefbaarheid. Mijn andere speerpunten de komende vier jaar zijn o.a. het onderhoud in onze kernen. Schone wegen, trottoirs en goed onderhouden groenvoorzieningen daar heeft het de afgelopen jaren aan ontbroken, dus dat moet anders! Verder wil ik mij inzetten voor het verder verduurzamen van de gemeente Drimmelen. Er ligt een mooi duurzaamheidsakkoord maar er is nog een lange weg te gaan om de doelstelling, in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn, te halen. De komende vier jaar zijn is er een hoop werk te doen op duurzaamheidsgebied en ik wil daarin graag samen met PvdA Drimmelen voorop lopen.

Naast bovengenoemde onderwerpen heeft ook Ruimtelijke Ordening mijn interesse. Ook hier gaat de komende raadperiode veel gebeuren met de invoering van de Omgevingswet. Over bovengenoemde (en andere) onderwerpen houd ik u graag op de hoogte via onder andere social media en Weekblad ’t Carillon. Uiteraard ben ik bereid u meer te vertellen over mijn motivatie en plannen, schroom dus niet en neem contact met me op.

met vriendelijke groet,
Peter